Indian Society of Regenerative Science (ISRS).

(Formerly known as Stem Cell Society of (India))

Membership List – Arranged Alphabetically – acc. To their surnames

 

Dr. Arun Mukherjee

Dr. Asis Mukhopadhyay

Dr. Jayshree Nellore

Dr. B. S. Rajput

Dr. Narendra Rohilla

Dr. Tara S.

Dr. Hemangi Sane

Dr. Ashit  Shah

Dr. Alok Kundanlal Sharma

Mr. Mitchel Sivilotti

Dr. Rajiv Kumar Srivastava

Dr. Mohan Thomas

Dr. Neelam Krishnan Venkataramana

Dr. Ramesh Ramjibhai Viradiya

Dr. Bhasker Vyas

Dr. Vishal G. Warkhe

Dr. Avinesh Gupte

Dr. Prakash Chandra Jha

Dr. Manish Khanna

Dr. Lissy K. Krishnan

Dr. Neelam Krishnan

Dr. A. Anand Kumar

Dr. Rohit Kulkarni

Dr. Mohit Lathar

Dr. Pradeep V. Mahajan

Dr. J. J. Mehta

Mr. Sanjeev Mitla

Mr. Anupam Mittal

Dr. Vaibhav Shashikant Mistry

Dr. Neerja V. Mistry

Dr. Rajashri Mokashi

Dr. Prerna Badhe

Dr. Anant Eknath Bagul

Mr. Sheik Mohamed Salahudeen Basha

Dr. Ganapathi Bhat

Mrs. Vibhuti Bhatt

Dr. Smitha Bhoyar

Dr. Abhijit Bopardikar

Mr. Marudhar Singh Champavat

Dr. Mrinalini Chaturvedi

Mr. K. K. Darbha

Dr. Shivinder Deol, USA

Dr. Anoop Raj Gautam

Mr. Deepak Keshav Ghaisas

Dr. Nandini Gokulchandran

Dr. Pradeep Kumar Gupta

Dr. Anjoo Gupte

Address for Correspondence: Indian Society of Regenerative Science, 575 MG Road,

Indore - 452001, Madhya Pradesh.

Email:- contact@isrs.co.in